چاپ فلکسو

Flexo printing machine with a max printing width of 1600 mm.

چاپ فلکسو | Flexo printing machine with a max printing width of 1600 mm

اصولا دستگاه های چاپ فلکسو از نظر کیفیت ابتدایی ویدوی بودند و برچسب ها نیاز به کیفیت بالا داشت و تا همین اواخر با استفاده از فرایند افست چاپ می شد. از سال ۱۹۹۰، پیشرفت های بزرگی در کیفیت چاپ…
بیش تر بخوانید
فهرست