چاپ همگن امباس

چاپ همگن

چاپ همگن امباس

دستگاهی است که دارای سیلندر های مختلف می باشد که بر روی این سیلندر ها طرح های به صورت برجسته وجود دارد وظیفه دستگاه آمباس انتقال این طرح ها بر روی پارچه نان وون است روش کار هم اینگونه است…
بیش تر بخوانید
فهرست