چاپ ساک دستی

ویدیو چاپ و تولید ساک دستی تبلیغاتی آجیل جهان در چاپخانه صلاحی بزرگترین مرکز طراحی و تولید شاپینگ بگ در خاورمیانه

چاپ سیلک دو رنگ

تولید box bag

ویدیو چاپ سیلک دو رنگ و Full floud UV در چاپخانه صلاحی بزرگترین مرکز چاپ سیلک به روش رول به رول خاورمیانه